Justerade standardkulörer utvändig linoljefärg

GDPR hos EoC
17 juli, 2018

Justerade standardkulörer utvändig linoljefärg

Vi har sedan en längre tid tillbaka arbetat internt med att säkerställa kulörstandarden för våra ”jordpigment-kulörer”, dvs terra, umbra och ockra i form av 1A-30, 1A-36, 1A-44, 1A-46, 1A-92 och 1A-94. Då Engwall o. Claesson använder sig av enbart rena oxidpigment är våra ovanstående standardkulörer blandningar av oxidpigment.

Samtliga standardkulörer har under året kontrollerats och jämförts med befintlig RAÄ-pärm och dess kulörer. Arbetet har resulterat i att vi har fått nya kulörstandarder. Burkar märkta med etiketten ”Ny standard” är framtagna med den nya kulörstandarden som likare. Vänligen kontrollera kulören gentemot tidigare eventuella beställningar för att säkerställa att ni är nöjda med resultatet. Kontakta oss om ni har några frågor eller önskar mer information.

Med vänlig hälsning

Engwall. o. Claesson